Toimintasuunnitelma

TP-47 strategia 2021-2024.pdf

Seuran strategia 2016-2020

Toiminta-ajatus

Tornion Pallo-47 ry on jalkapalloilun erikoisseura, joka harjoittaa ja tukee tavoitteellista jalkapallotoimintaa eri ikäluokissa. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden pelata jalkapalloa mahdollisimman korkealla tasolla. Pyrimme suunnitelmallisuuteen, laadukkuuteen ja jatkuvuuteen seuran toiminnan kaikilla osa-alueilla. Tarjoamme pelaajille, valmentajille ja muille organisaatiossa mukana oleville laadukkaan toimintaympäristön, jota me kaikki kehitämme yhdessä ollaksemme hyvin organisoitu jalkapalloseura. Toimimme yhteistyössä alueen yritysten ja muiden urheiluseurojen kanssa.

Huomioimme lasten ja nuorten urheilussa liikunnan monipuolisuuden, terveiden elämäntapojen opetuksen ja kasvatukselliset asiat. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on tärkeä ja jokaiselle ei- huippupelaajalle löydetään rooli seuratoiminnassa käsittäen ohjaus-, valmennus- ja talkootoiminnan.

Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot

YHTEISÖLLISYYS: Arvostamme yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja pidämme yllä hyvää tiimihenkeä seuran toiminnassa. Olemme kaikki TP-47 edustajia!

VASTUULLISUUS: Toimimme vastuullisesti, sitoutuneesti ja erilaista osaamista arvostaen.

TASA-ARVOISUUS: Kunnioitamme seuran toiminnassa mukana olevia kannustaen ja kasvattaen. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa omalla tasolla.

AMMATTIMAISUUS: Toimimme suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kohti yhteisiä tavoitteitamme.

ILOISUUS: Annamme kaikille mahdollisuuden nauttia jalkapallosta seurassa ja sen joukkueissa.

TERVEELLISET JA LIIKUNNALLISET ELÄMÄNTAVAT: Korostamme toiminnassamme terveitä ja kestävän kehityksen mukaisia elämäntapoja, opetamme pelaajille turhautumisten ja pettymysten käsittelyä sekä vastustajien kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta muita ihmisiä kohtaan näiden ihonväristä, uskonnosta tai mielipiteistä riippumatta.

Tornion Pallo-47 ry:n toiminnan tavoitteet

Keskeisenä tavoitteenamme on tehdä TP-47 tunnetuksi Pohjois-Suomessa ja tulevaisuudessa myös valtakunnallisella tasolla. Seura on Pohjois-Suomen yksi suurimmista erikoisseuroista vuoteen 2020 mennessä.

Johtokunnan laatima toimintalinja ohjaa seuran joukkueita ja jäseniä seuratoiminnassa. Toimintasuunnitelma on laajempi kokonaisuus ja sieltä löytyy toiminnan painopistealueet. Toimintalinja taas käsittelee ja ohjaa toimintaa yksityiskohtaisemmin.

Tornion Pallo-47 ry:n vuoden 2016-2020 toiminnan tavoitteet ja kehittämisen painopistealueet

Juniorijalkapallotoiminnan tavoitteet:

– saamme pelaajia kehittymään yksilöinä ja antamaan mahdollisuuden kehittyä pelaajana kansalliselle huipputasolle ja maajoukkueisiin sekä jopa kansainvälisille kentille.
– saamme aikaan joukkueet, jotka tavoittelevat hyvistä sijoituksista piirin ja liiton sarjoissa.
– saamme joukkueet jokaiseen ikäluokkaan sekä käytetään tasojoukkueita liiton tavoitteiden mukaan.

– osallistumme Merilapin Nappulaliigaan kaikissa ikäluokissa
– järjestämme Nappulaliigan vuosittain
– tuemme päiväkotijalkapalloilua: järjestämme päiväkotitapahtuman vuosittain

Harjoitteluolosuhteet:

– teemme yhteistyötä Haaparannan kanssa jalkapallonurmien yhteiskäytössä
– kehitämme yhteistyötä koulujen kanssa paremmaksi ja tiiviimmäksi

Seuran toiminnan kehittämisen painopistealueet:

1. Talouden hyvä hoito
2. Valmennus- ja toimihenkilöiden koulutus
3. Hallinnon ja organisaation kehittäminen

1. Talouden hyvä hoito

Johtokunta vastaa koko seuran taloudesta. Kaikki palkanmaksu- ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet hoidetaan seuran kautta. Joukkueet tekevät yhdessä seuran kanssa omaan toimintaan perustuvan vuosibudjetit, jotka hyväksytään seuran syyskokouksessa yhdessä koko seuran budjetin kanssa. Joukkueet keräävät varoja matkakustannuksiin ym. seuramaksuun kuulumattomiin kuluihin omilla kausimaksuilla, sponsorihankinnalla, talkoilla ja myyntitoiminnalla.

Seuran hallinnon tehtävänä on auttaa ja tukea eri joukkueita yhteisten resurssien kautta. Tulevina strategian vuosina laaditaan seuraa koskeva budjetti ja seuraamme kuukausittain budjetin toteumaa.

2. Valmentajien koulutus

Jokaisessa ikäluokassa on tällä hetkellä vähintään yksi Palloliiton alimman tason koulutuksen käynyt valmentaja. Tavoitteena on, että jokaisen joukkueen vastuuvalmentaja on vähintään C+ tai UEFA-B tasoinen valmentaja. Seura kannustaa erityisesti pelaajataustan omaavia valmentaja- ja erotuomarikoulutukseen mukaan. Lisäksi valmentajia kannustetaan kouluttautumaan ylemmille tasoille. Seura ilmoittaa valmentajia Palloliiton organisoimiin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

3. Hallinnon ja organisaation kehittäminen

Seuran organisaation tulee olla tukemassa Palloliiton toimintastrategian mukaista muutosta seuratyön osalta. Sitoudumme olemaan mukana kehitystyössä. Tavoitteinamme on seuratoiminnan hyvän hallintotavan luominen ja toteutus. Seuran organisaatioon kuuluvilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin. Lisäksi seura pyrkii edistämään päätoimisuutta ja etsimään näihin tukitoimia. Seuran johtokunta laatii seuran junioreille toimintastrategiaan pohjautuvan pitkän aikavälin tavoitteen, jossa pelaajakehitykseen sekä lahjakkuuden tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Valmennuspäällikkö valvoo toimintastrategian toimeenpanoa kaikissa joukkueissa.